Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Kovo 11-osios proga

Brangûs pasaulio lietuviai,

sveikinu visus su Kovo 11-ąja – su nauju Lietuvos laisvės pavasariu!
Tai ypatinga diena, kai drąsi svajonë ir legendiniai žodžiai “Lietuva bus laisva!„ virto tikrove.
Prieš dvidešimt septynerius metus mūsų tauta ir sau, ir pasauliui vėl įrodė, kokia
stipria vidine jėga yra apdovanoti žmonės, siekiantys išsivadavimo ir
nepriklausomybės.
Mūsų valstybei, vis dar labai jaunai, prieš akis – daugybė iššūkių ir dar daugiau
galimybių. Augti, mokytis, kurti ir dirbti. Saugoti nepriklausomybę. Tegul mintis
apie ją kiekvienam mūsų tautiečiui suteikia pasididžiavimo ir tikėjimo, kad šviesūs
tikslai yra pasiekiami.
Būkime verti Lietuvos laisvės, dalykimės šios dienos žinia su visais, kurie greta mūsų.
Linkiu džiugios Kovo 11-osios šventės!

Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentė

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.